Tag: jak zaktualizować dane spółki w KRS

Spółka jawna zmiana wspólnika

Zmiana wspólnika w spółce jawnej jest procesem związanym z wprowadzeniem nowej osoby do grona wspólników lub wyjściem jednego ze wspólników ze spółki. Taka zmiana wymaga spełnienia określonych formalności, w tym dokonania wpisu zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Poniżej przedstawiamy, jak przebiega proces zmiany wspólnika w spółce jawnej oraz jakie kroki należy podjąć.

Spis treści:
1. Zmiana umowy spółki jawnej
2. Wniesienie wniosku do KRS
3. Opłacenie wniosku o wpis zmiany
4. Przedstawienie dokumentów
5. Wpis zmiany do KRS

Przeczytaj również: Spółka jednoosobowa działalność gospodarcza

Zmiana umowy spółki jawnej

Zmiana wspólnika w spółce jawnej wymaga wprowadzenia zmian w umowie spółki. Należy dokładnie określić, które zapisy umowy ulegną zmianie w związku ze zmianą składu wspólników. Zmiana umowy może być dokonana za zgodą wszystkich wspólników lub na podstawie postanowienia sądu.

Wniesienie wniosku do KRS

Po dokonaniu zmian w umowie spółki, należy złożyć w KRS wniosek o dokonanie wpisu zmiany do rejestru. Wniosek ten powinien zawierać m.in. nazwę spółki, numer KRS, dane dotychczasowych i nowych wspólników oraz wskazanie przyczyny zmiany.

Przeczytaj również: Zawieszenie spółki z o.o. a sprawozdanie finansowe

Opłacenie wniosku o wpis zmiany

Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę za wpis zmiany do KRS. Wysokość opłaty zależy od rodzaju dokonywanej zmiany.

Przedstawienie dokumentów

W celu dokonania zmiany wspólnika w spółce jawnej, należy przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak zmieniona umowa spółki jawnej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji ludności nowego wspólnika oraz dokument potwierdzający tożsamość nowego wspólnika. W przypadku wyjścia wspólnika z spółki, należy przedstawić oświadczenie o rezygnacji ze współwłasności.

Przeczytaj również: Pomoc w założeniu jednoosobowej spółki

Wpis zmiany do KRS

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku i dokumentów przez sąd rejestrowy, zostanie dokonany wpis zmiany do KRS. Wpis ten potwierdzi zmiany w składzie wspólników spółki jawnej.

Podsumowując, zmiana wspólnika w spółce jawnej wymaga spełnienia określonych formalności oraz uzyskania zgody pozostałych wspólników. W celu dokładnego przeprowadzenia tego procesu, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które pomoże w przeprowadzeniu wszystkich formalności i zapewni pełną obsługę w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

jak dokonać aktualizacji w KRS

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Read More

Dokumenty aktualizacyjne do KRS

Aktualizacja danych może być przeprowadzona na różne sposoby, jednak dokonanie tego, to obowiązek każdego właściciela działalności.

Formy składania wniosku:
– elektronicznie (tylko, jeżeli spółka była zakładana w formie elektronicznej, a nie papierowej),
– listownie,
– w biurze podawczym sądu rejonowego.

Wszystkie potrzebne dokumenty aktualizacyjne do KRS:
1. Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS (oryginał, dokument elektroniczny).
2. Dowód opłacenia opłaty (kopia, oryginał, dokument elektroniczny).
3. Pełnomocnictwo procesowe (oryginał, uwierzytelniona kopia).
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (oryginał, uwierzytelniona kopia).
5. Wzorce uchwał z S24 i inne dokumenty zewnętrzne (elektronicznie, odpisy lub wyciągi poświadczone urzędowo).

Należy dokładnie zapoznać się z wypełnionym formularzem i go przeanalizować. Błędny formularz niesie za sobą konsekwencje odrzucenia wniosku, a nawet grzywny. Warto więc sprawdzić, czy dokumenty aktualizacyjne do KRS zostały złożone poprawnie, konsultując się z profesjonalistą w tej dziedzinie.

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Read More
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe