Dokumenty aktualizacyjne do KRS

Aktualizacja danych może być przeprowadzona na różne sposoby, jednak dokonanie tego, to obowiązek każdego właściciela działalności. Formy składania wniosku: – elektronicznie (tylko, jeżeli spółka była zakładana w formie elektronicznej, a nie papierowej), – listownie, – w biurze podawczym sądu rejonowego. Wszystkie potrzebne dokumenty aktualizacyjne do KRS: 1. Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS […]