Komandytowa spółka z o.o

Komandytowa spółka z o.o. to spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komandytariuszami w tej formie są natomiast osoby fizyczne, osoby prawne, a czasem nawet inne spółki osobowe. Największą zaletą takiej konstrukcji jest znaczne ograniczenie odpowiedzialności osób fizycznych. Jest tak, gdyż komandytariusze za zobowiązania spółki odpowiadają wyłącznie co do wysokości kwoty komandytowej. […]