Tag: nowa spółka z o.o.

Rejestracja spółek on-line

Dzięki temu, że rejestracja spółek on-line jest możliwa, osoby, które chcą założyć spółkę z o.o. nie muszą spisywać umowy u notariusza, ani składać wniosku osobiście w siedzibie sądu. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniony do pobrania został odpowiedni wzorzec umowy. Wnioski, dzięki którym rejestracja spółek on-line jest umożliwiona, rozpatrywane są przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów.

Rejestracji on-line możemy dokonać, tylko wtedy, gdy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wkłady pieniężne. Jeżeli wkładem ma być wkład niepieniężny (aport), rejestracji należy dokonać, wykorzystując tradycyjną ścieżkę.

Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.

Proces rejestracji krok po kroku:
1. Rejestracja użytkowników w systemie eKRS.
2. Przygotowanie niezbędnych danych do zarejestrowania spółki.
3. Wprowadzenie danych do formularza wniosku w systemie.
4. Wygenerowanie dokumentów i wniosku
5. Podpisanie dokumentów
6. Opłacenie wniosku za pomocą systemu płatności

Read More
Call Now Button