Pozyskanie e-podpisu

Często pozyskanie e-podpisu wydaje się być skomplikowaną procedurą. Oznacza to w głównej mierze trudność wynikającą z nieznajomości przepisów prawnych oraz etapów jego wyrobienia. Czym jest e-podpis i jakie wyróżniamy jego formy? – podpis elektroniczny – służy jako deklaracja tożsamości autora, złożona w postaci elektronicznej pod dokumentem, – zaawansowany podpis elektroniczny – dzięki zastosowaniu odpowiednich środków […]