Tag: podpis elektroniczny

Pozyskanie e-podpisu

Często pozyskanie e-podpisu wydaje się być skomplikowaną procedurą. Oznacza to w głównej mierze trudność wynikającą z nieznajomości przepisów prawnych oraz etapów jego wyrobienia.

Czym jest e-podpis i jakie wyróżniamy jego formy?
– podpis elektroniczny – służy jako deklaracja tożsamości autora, złożona w postaci elektronicznej pod dokumentem,
– zaawansowany podpis elektroniczny – dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem i trudny do sfałszowania,
– kwalifikowany podpis elektroniczny – posiada certyfikat czyniący go najbezpieczniejszą formą podpisu elektronicznego, spełnia prawne wymagania techniczne oraz organizacyjne.

Najbezpieczniejszą formą e-podpisu jest podpis kwalifikowany, ponieważ posiada odpowiedni certyfikat zabezpieczający dane. Ważne jest, że ma taką samą moc prawną jak ten dokonany własnoręcznie. Wykorzystywany bywa najczęściej przy podpisywaniu umów lub przesyłaniu dokumentów np. do jednostek administracji publicznej.

Read More
Call Now Button