Tag: proces zawieszenie spółki

Firma zawieszająca spółki

Zdarzają się różne sytuacje, że jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą prowadzonej przez nas spółki. Czasami jest tak, że cel dla którego została powołana spółka został zrealizowany, a do kolejnego projektu decydujemy się na zawieszenie działalności.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników (chyba, że przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim).

Spółka w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia może wykonywać:
– czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
– może przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zatrudnienia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstw, które zajmują się tym procesem jest wiele, jednak dobra firma zawieszająca spółki to skarb.

Read More
Call Now Button