Założenie Prostej Spółki Akcyjnej koszt

Prosta Spółka Akcyjna może być utworzona przez jedną bądź więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. P.S.A. nie może jednak zostać założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do założenia Prostej Spółki Akcyjnej niezbędne jest: – zawarcie przez założycieli umowy spółki, – ustanowienie organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki, […]