Tag: prosta spółka akcyjna koszt

Założenie Prostej Spółki Akcyjnej koszt

Prosta Spółka Akcyjna może być utworzona przez jedną bądź więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. P.S.A. nie może jednak zostać założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do założenia Prostej Spółki Akcyjnej niezbędne jest:
– zawarcie przez założycieli umowy spółki,
– ustanowienie organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki,
– pokrycie kapitału akcyjnego co najmniej w kwocie wymaganej przez ustawę,
– uzyskanie wpisu spółki do właściwego rejestru.

Założycielami P.S.A. są akcjonariusze, którzy ustanawiają umowę spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki!

Aby Prosta Spółka Akcyjna mogła zostać utworzona należy dysponować kapitałem zakładowym o symbolicznej wartości 1 złoty. Następnie przedsiębiorcy mają 3 lata od dnia wpisu spółki do rejestru, na wniesienie pozostałej części wkładu.

Read More
Call Now Button