Tag: rejestracja prostej spółki akcyjnej

Minimalny kapitał zakładowy Prostej Spółki Akcyjnej

Od 1 marca 2020 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzająca do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej. Spółka ta ma łączyć cechy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej.

Znacznie uproszczona została procedura rejestracji w porównaniu z klasyczna spółką akcyjną. Aktem założycielskim P.S.A. będzie umowa spółki. Umowa będzie mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24, co znacznie przyśpieszy proces rejestracji spółki.

Do zawiązania P.S.A. wymagane będzie pokrycie kapitału akcyjnego, którego wysokość została określona jako “nie mniejszy niż 1,00 zł”. Jest to znacząca różnica w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną, w przypadku której minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 złotych.

Dodatkowo procedury związane z funkcjonowaniem spółki zostaną uproszczone i nastąpi ich wysoka elektronizacja (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej).

Read More
Call Now Button