Tag: rejestracja spółki bez notariusza

Spółka z o.o. bez notariusza

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Regulowana jest ona przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. W kodeksie zawarte są także przepisy dotyczące rejestracji tej formy działalności.

Przedsiębiorcy mają do wyboru tradycyjny bądź uproszczony sposób rejestracji takiej spółki. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. odbywa się w urzędzie przy udziale notariusza, który tworzy umowę spółki w formie aktu notarialnego. Spółka z o.o. bez notariusza zakładana jest w sposób uproszczony. W tym przypadku rejestracja spółki ma miejsce na specjalnej platformie teleinformatycznej, gdzie przedsiębiorca wypełnia dostępne wzory dokumentów, a następnie podpisuje je za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Spółka z o.o. bez notariusza zakładana jest znacznie szybciej niż podczas tradycyjnej rejestracji, gdyż działalność zostaje zarejestrowana w maksymalnie 24 godziny po przesłaniu wniosku do Sądu Rejonowego.

Read More
Call Now Button