Spółka z o.o. w likwidacji

Otwarcie likwidacji rozpoczyna uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki. W tym procesie ustala się na miejsce działającego zarządu, likwidatorów oraz reprezentantów spółki w likwidacji. Od momentu otwarcia likwidacji do nazwy spółki dodaje się określenie “w likwidacji”. Wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności powinno nastąpić w terminie co najmniej 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia otwarcia likwidacji […]