Spółki handlowe

Spółki handlowe stanowią prawną formę współdziałania w celach zarobkowych nie mniej niż dwóch podmiotów. Powstają na skutek zawarcia umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Spółki kapitałowe to z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. […]