Tag: zmiana danych S24

Pomoc w zmianie danych S24

Zmiany w spółce musimy zaktualizować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie ma możliwości zmienić siedzibę, adres lub wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i nie aktualizować danych w KRS.

W przypadku umowy zawartej w formie notarialnej, zmiany umowy spółki również dokonujemy w formie aktu notarialnego. Wiąże się to z koniecznością zwołania zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały w zakresie zmiany umowy spółki. Z kolei w przypadku spółki założonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 możemy dokonać zmiany umowy za pośrednictwem S24 lub drogą tradycyjną u notariusza. Jak Państwo wiedzą nie wszystkie spółki można założyć online, dlatego nie wszystkie dane będzie można aktualizować przez Internet.

Pamiętaj, że aby móc aktualizować dane przez Internet, musisz założyć spółkę w formie online. Nasza firma zajmuje się usługą “pomoc w zmianie danych S24”, dlatego jeśli masz problem zapraszamy do kontaktu.

Read More
Call Now Button