Plusy i minusy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna, która może zostać założona przez jedną lub więcej osób fizycznych/prawnych, jak i także przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5 tysięcy złotych. Umowę zawrzeć można poprzez podpisanie aktu notarialnego lub za pomocą systemu teleinformatycznego, w trybie S24.

Najczęściej wymieniane plusy i minusy spółki z o.o. to możliwość połączenia kapitałowego charakteru podmiotu gospodarczego z elementami osobowymi, ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa, możliwość rejestracji elektronicznej oraz niski wymagany kapitał zakładowy. Nie ma jednak nigdy przypadku, żeby działalność gospodarcza mogła charakteryzować się samymi zaletami. Wadą w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, sformalizowany sposób prowadzenia oraz obligatoryjne sporządzanie na koniec każdego roku sprawozdania finansowego. Nie są to jednak w podsumowaniu wady, które zniechęcają do utworzenia i prowadzenia spółki z o.o..

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a z naszą pomocą gotowa spółka będzie całkowicie bez wad!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *