Zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS

1. Zmiana treści umowy spółki 2. Zgłoszenie zmian w umowie do KRS w PRS 3. Zgłoszenie zmian w umowie do KRS w S24   Umowa spółki to najważniejszy dokument w każdym podmiocie. Reguluje ona kwestie związane z procedurami wewnątrz spółki, ze sposobem reprezentacji czy celem jej powołania. Ponadto zawiera wszystkie najważniejsze informacje, takie jak nazwa, […]

Zmiana danych firmy w KRS

KRS stanowi rejestr przedsiębiorców, w którym znajdują się dane podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Gromadzenie rzetelnych i aktualnych informacji stanowi nadrzędny cel rejestru, którego realizacja jest możliwa dzięki skrupulatnej i wnikliwej analizie danych zgłaszanych przez przedsiębiorców. 1. Dane w rejestrze KRS 2. Obowiązek zmiany danych w KRS 3. Procedura zmiany danych w KRS   […]