Opłata za zmiany w KRS

Treść umowy, która podczas prowadzenia działalności ma ulec zmianie, musi być najpierw zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z treścią umowy przepisy nakazują wszystkie istotne modyfikacje poprzedzić sporządzeniem uchwały przez wspólników, która następnie ma zostać przekazana w ręce urzędów państwowych w celu rozpatrzenia i wydania decyzji. Bez względu czy zmiana dotyczy samej umowy, przedmiotu działalności, […]

Kapitał rezerwowy

Przedsiębiorca, przy rozpoczęciu prowadzenia działalności ma obowiązek wnieść odpowiednią kwotę w formie pieniężnej i przeznaczyć ją na rozwój firmy albo pokrycie szczególnych strat lub innych wydatków. Nadwyżki osiągnięte przy obejmowaniu udziałów przewyższających ich wartość nominalną, różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, zysk netto spółki – to niektóre czynniki wpływające na zwiększanie się kapitału spółki. Majątek […]