Adres do e-doręczeń wniosek

Adres do e-doręczeń wniosek gdzie należy złożyć? Jak dopełnić formalności związanych z utworzeniem i aktywacją skrzynki do e-doręczeń? Zgodnie z ostatnio wdrożonymi zmianami przedsiębiorcy zobowiązani są do utworzenia i zgłoszenia skrzynki do e-doręczeń, a także dokonania aktualizacji danych w Bazie adresów elektronicznych. E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencji między jednostkami administracji państwowej a obywatelami […]

Co to jest e-doręczenia?

Co to jest e-doręczenia? Kto musi utworzyć i zgłosić skrzynkę do e-doręczeń? E-doręczenia to usługa pozwalająca na wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji z urzędami za pośrednictwem drogi elektronicznej. Ustawa z dn. 5 października 2021 roku przewiduje konieczność utworzenia skrzynki elektronicznej przez przedsiębiorców w celu ułatwienia komunikacji z urzędami oraz sądami. Warto tutaj zaznaczyć, że wiadomość […]