Tag: krs

Zgłoszenie spółki komandytowej w KRS

Osoby decydujące się na założenie własnej firmy często decydują się na wybór spółki komandytowej. Forma ta jest szczególnie przyjazna, kiedy chce się pozyskać kapitał oraz partnerów do prowadzenia biznesu. Jednak zanim się to stanie trzeba założyć spółkę.

Założenie spółki komandytowej rozpoczyna się od spisania jej umowy w której zwiera się najważniejsze założenia dotyczące jej powstania i funkcjonowania. Przepisy regulujące działanie takiego przedsiębiorstwa stawiają wymóg, według którego umowa ta musi mieć postać aktu notarialnego.

Umowa i zebrany kapitał początkowy umożliwiają zgłoszenie spółki komandytowej w KRS. Aby dokonać jej rejestracji należy sporządzić wniosek o wpis oraz dołączyć wymagane dla tej formy załączniki. Oprócz tych dokumentów trzeba złożyć odpis umowy w formie aktu notarialnego. Nie można zapomnieć o obowiązku uiszczenia opłat sądowych za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie spółki komandytowej w KRS jest ostatnim etapem jej tworzenia.

Read More

Zmiany w KRS

W firmach każdego dnia dzieje się dużo. Często zachodzi tam też wiele zmian, które niejednokrotnie muszą ulec zgłoszeniu do właściwej jednostki. Jeżeli na przykład w spółce funkcję członka zarządu przejmie inna osoba lub siedziba spółki ulegnie zmianie, obowiązkiem wspólników spółki jest dokonanie aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W celu dokonania zmiany w KRS należy sporządzić odpowiedni wniosek, który można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie trzeba udać się z nim do właściwego dla siedziby firmy sądu rejestrowego i złożyć go tam. Nie można zapomnieć że, dokonanie zmiany wiąże się z opłatą sądową.

Sama procedura dokonania zmiany danych w KRS nie wydaje się trudna, lecz dla wielu osób może być to kłopotliwe. Dlatego warto dobrze zastanowić się nad możliwością zlecenia tego zadania wyspecjalizowanym firmom, takim jak nasza. Dzięki takiemu wyborowi dokonanie zmian danych nastąpi szybko i wygodnie. Rozwiązanie jest więc dogodne dla przedsiębiorców.

Wszystkich, którzy chcieliby z niego skorzystać zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button