Zgłoszenie spółki komandytowej w KRS

Osoby decydujące się na założenie własnej firmy często decydują się na wybór spółki komandytowej. Forma ta jest szczególnie przyjazna, kiedy chce się pozyskać kapitał oraz partnerów do prowadzenia biznesu. Jednak zanim się to stanie trzeba założyć spółkę. Założenie spółki komandytowej rozpoczyna się od spisania jej umowy w której zwiera się najważniejsze założenia dotyczące jej powstania […]

Zmiany w KRS

W firmach każdego dnia dzieje się dużo. Często zachodzi tam też wiele zmian, które niejednokrotnie muszą ulec zgłoszeniu do właściwej jednostki. Jeżeli na przykład w spółce funkcję członka zarządu przejmie inna osoba lub siedziba spółki ulegnie zmianie, obowiązkiem wspólników spółki jest dokonanie aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu dokonania zmiany w KRS należy […]