Spółka z oo odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością wśród polskich przedsiębiorców głównie ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, że w przypadku, gdy spółka wpadnie w poważne kłopoty finansowe wszelkie należności regulowane będą wyłącznie z jej majątku, a nie prywatnego mienia wspólników. Spółka z o.o. dysponuje bowiem osobowością prawną, […]

Odpowiedzialność prezesa w spółce z o.o.

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorców decydujących się na prowadzenie działalności, wybiera opcję założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym atutem tego rozwiązania jest jak zresztą sama nazwa wskazuje – ograniczona odpowiedzialność wspólników. Nie odpowiadają oni finansowo za zobowiązania spółki. Oczywiście są także sytuacje, w których przedsiębiorcy zostają pociągnięci do odpowiedzialności. Przykładem jest moment oczekiwania od chwili […]