Odpowiedzialność prezesa w spółce z o.o.

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorców decydujących się na prowadzenie działalności, wybiera opcję założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym atutem tego rozwiązania jest jak zresztą sama nazwa wskazuje – ograniczona odpowiedzialność wspólników. Nie odpowiadają oni finansowo za zobowiązania spółki.

Oczywiście są także sytuacje, w których przedsiębiorcy zostają pociągnięci do odpowiedzialności. Przykładem jest moment oczekiwania od chwili zawiązania spółki do jej zarejestrowania w KRS. W sytuacji tej spółka z o.o. jest w organizacji, więc wspólnicy powinni solidarnie odpowiadać za zobowiązania spółki w stosunku do osób trzecich. Ograniczeniem tej odpowiedzialności jest wartość zadeklarowanych wkładów na rzecz kapitału zakładowego. Udziałowiec może odpowiadać również za szkody wyrządzone podczas tworzenia spółki.

Często występuje sytuacja, gdy właściciel jest jednym z członków zarządu. W takim wypadku podlega on przepisom regulującym odpowiedzialność zarządu.

Masz więcej pytań odnośnie kwestii: odpowiedzialność prezesa w spółce z o.o. ? Skontaktuj się z naszymi ekspertami i poznaj odpowiedzi.