Pomoc w założeniu fundacji

Fundacja może zostać założona tylko wtedy, gdy obecny jest fundator przeznaczający swój majątek na określony publicznie użyteczny cel. To on określa fundusz założycielski. Warunkiem powstania fundacji są cele wpisane do statutu, które powinny być zgodne z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności takimi jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i […]

Plusy i minusy fundacji

Istotnym czynnikiem umożliwiającym powołanie fundacji jest fundator. To od niego zależy wysokość wniesionych środków umożliwiających realizację działań, tzw. fundusz założycielski. Jakie są plusy i minusy fundacji i czy warto zdecydować się na jej założenie? Negatywną stroną fundacji z pewnością jest wymóg, aby siedziba znajdowała się w Polsce oraz by realizowane przez nią cele zgodne były […]