Plusy i minusy fundacji

Istotnym czynnikiem umożliwiającym powołanie fundacji jest fundator. To od niego zależy wysokość wniesionych środków umożliwiających realizację działań, tzw. fundusz założycielski. Jakie są plusy i minusy fundacji i czy warto zdecydować się na jej założenie?

Negatywną stroną fundacji z pewnością jest wymóg, aby siedziba znajdowała się w Polsce oraz by realizowane przez nią cele zgodne były z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja ma również obowiązek składania sprawozdania z podejmowanych działań.

Mimo tych minusów wiele osób decyduje się na założenie fundacji. Dlaczego? Ta forma prawna zwolniona jest z opodatkowania przychodu. Realizacja celów określonych w statucie może być pokryta środkami ze zbiórek publicznych oraz dotacji z UE. Sprawia to, że konieczność zakończenia funkcjonowania fundacji z powodu braku środków jest raczej niemożliwa. Jeżeli podmiot posiada status OPP, czyli Organizacji pożytku publicznego, to może pozyskiwać środki z odpisów 1% podatku dochodowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem fundacji to zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procedury umożliwiającej powołanie fundacji.