Jak się rejestruje fundację?

Myślisz o założeniu podmiotu, którego podstawowym celem jest realizacja działań przynoszących ogrom korzyści dla dobra innych? Zastanawiasz się jak się rejestruje fundację, ponieważ ona zostaje założona w celach altruistycznych?

Ważnym obowiązkiem fundacji jest uzyskanie dla niej osobowości prawnej, czyli zdolności do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jak tego dokonać? Art.37 Kodeksu Cywilnego mówi o tym, że osobowość prawną uzyskuje się z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru. W przypadku fundacji jest do rejestr fundacji KRS.

Powołanie fundacji staje się coraz popularniejsze. Związane jest z tym wiele czynników ułatwiających jej funkcjonowanie na rynku. Mowa tutaj o zwolnienia z opodatkowania dochodu oraz realizacji celów ze środków UE lub też zbiórek publicznych.

Jak się rejestruje fundację – wnioski:
– KRS-W20
– KRS- WK – informujący o składzie zarządu oraz sposobie reprezentacji oraz dodatkowo wniosek dotyczący składu organu kontroli wewnętrznej
– KRS-WF

Jeżeli fundacja powołana jest w celu prowadzenia działalności zarobkowej należy uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

Call Now Button