Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna to spółka osobowa prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania zostały uregulowane w sposób najbardziej szczegółowy w porównaniu z pozostałymi formami prowadzenia firmy. Wszystkie regulacje odnośnie jej działania znajdziemy w Kodeksie Spółek Handlowych.

Spółka jawna stanowi odrębny od wspólników byt prawny, działający pod indywidualną nazwą. Nie posiada osobowości prawnej, jednak dzięki przyznanej jej zdolności prawnej może działać w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków.

Spółka jawna wymaga zawarcia umowy spółki pod rygorem nieważności. Muszą znaleźć się w niej takie informacje jak firma, siedziba, przedmiot działalności oraz wskazanie wkładów wniesionych do spółki przez każdego z wspólników wraz z określeniem ich wysokości.

Rejestracja spółki jawnej wymaga wpisania spółki do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Zgłoszenia takiego dokonuje się we wniosku KRS-W1. Do wniosku tego obowiązkowo należy dołączyć umowę spółki, listę wspólników, wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki oraz dowody uiszczenia opłat sądowych i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Powiązane posty
Obniżony CIT 2019
Obniżony CIT 2019

Jak wynika z ustawy, z niższej stawki CIT będą mogli skorzystać Ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika (ustalony w Przejdź do wpisu

Plusy i minusy fundacji
Plusy i minusy fundacji

Fundacja - definicja, najważniejsze informacje   Fundacją nazywamy organizację pozarządową, której podstawę stanowi majątek przeznaczony przez jej założyciela (fundatora) na Przejdź do wpisu

Jak się rejestruje fundację?
Jak się rejestruje fundację?

Myślisz o założeniu podmiotu, którego podstawowym celem jest realizacja działań przynoszących ogrom korzyści dla dobra innych? Zastanawiasz się jak się Przejdź do wpisu

Pomoc w założeniu fundacji
Pomoc w założeniu fundacji

Fundacja może zostać założona tylko wtedy, gdy obecny jest fundator przeznaczający swój majątek na określony publicznie użyteczny cel. To on Przejdź do wpisu

Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe