Uchwała wspólników spółki z o.o.

W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcję organu stanowi Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Komisja Rewizyjna. Wspólnicy, posiadający kompetencję uchwałodawcze decydują o najważniejszych sprawach, jakie dotyczą przedsiębiorstwa. Wchwała wspólników spółki z o.o. jest wyrazem woli i obowiązywać powinna każdego z członków. Dokument został sporządzony, zobowiązując tym samym Zarząd i umożliwiając mu podjęcie działań, które mają […]

Opłata za zmianę zarządu spółki w KRS

Podczas trwania działalności zdarzyć się może sytuacja, w wyniku której struktura wewnętrzna ulegnie zmianie np. skład zarządu może się zmniejszyć lub powiększyć, wprowadzony zostanie nowy przedmiot działalności itp. W każdym bądź razie, w zależności od tego, o jaki wpis wnosi wnioskodawca, do jego obowiązku zostanie dokonanie opłaty w postępowaniu rejestrowym, a w niektórych przypadkach także […]