Tag: rejestracja spółki zoo

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych spółki

Od 13 października 2019 roku powstał w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Każda spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, będzie zobowiązana zgłosić do CRBR dane swojego beneficjenta rzeczywistego.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Beneficjent rzeczywisty, to osoba, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W przypadku spółek z o.o. i akcyjnych za beneficjentów rzeczywistych uznaje się m.in. osoby posiadające pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów lub głosów. W braku możliwości ustalenia beneficjentów w oparciu o powyższe kryteria, za beneficjentów spółki z o.o. i niepublicznej S.A. uznaje się osoby sprawujące wyższe stanowiska kierownicze.

Nowe spółki mają 7 dni roboczych od wpisu do KRS na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych spółki. Jednostki gospodarcze wpisane do dnia 13 października 2019 dokonują zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Read More

Bezpieczny podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny służy do identyfikacji tożsamości podmiotów, które przesyłają dokumenty drogą elektroniczną. Metodę tę stosują zarówno Urzędy Skarbowe, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podpis ten jest przyporządkowany do wyłącznie jednej osoby. Sporządza się go na podstawie bezpiecznych urządzeń podlegających tylko osobie do której podpis należy.

Wyróżniamy dwa rodzaje podpisu elektronicznego. Jest nim bezpieczny podpis elektroniczny oraz zwykły podpis elektroniczny. Zwykły podpis różni się tym, że nie posiada kwalifikowanego certyfikatu. Z tego względu stosuje się go przede wszystkim podczas wymiany mailowej. Nie jest jednak na tyle pewny, aby przesyłać z jego użyciem dokumenty wysokiej wagi takie, jak pisma sądowe, czy też deklaracje podatkowe.

Bezpieczny podpis elektroniczny możemy wykorzystać z kolei do składania e-deklaracji w ZUS, e-deklaracji podatkowych, podpisywania umów, podpisywania faktur elektronicznych, składania ofert na przetargach oraz składania dokumentów do CEIDG, KRS, urzędów administracji publicznej oraz urzędów patentowych.

Z racji tego, że procedura nabycia podpisu elektronicznego jest nieco skomplikowana, postanowiliśmy w naszej ofercie zamieścić pomoc w jego nabyciu. Zatem jeśli interesuje Cię nabycie podpisu kwalifikowanego, zapraszamy!

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button