Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych spółki

Od 13 października 2019 roku powstał w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Każda spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, będzie zobowiązana zgłosić do CRBR dane swojego beneficjenta rzeczywistego. Kim jest beneficjent rzeczywisty? Beneficjent rzeczywisty, to osoba, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W przypadku spółek z o.o. i […]

Bezpieczny podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny służy do identyfikacji tożsamości podmiotów, które przesyłają dokumenty drogą elektroniczną. Metodę tę stosują zarówno Urzędy Skarbowe, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podpis ten jest przyporządkowany do wyłącznie jednej osoby. Sporządza się go na podstawie bezpiecznych urządzeń podlegających tylko osobie do której podpis należy. Wyróżniamy dwa rodzaje podpisu elektronicznego. Jest nim bezpieczny podpis elektroniczny […]