Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych spółki

Od 13 października 2019 roku powstał w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Każda spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, będzie zobowiązana zgłosić do CRBR dane swojego beneficjenta rzeczywistego.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Beneficjent rzeczywisty, to osoba, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W przypadku spółek z o.o. i akcyjnych za beneficjentów rzeczywistych uznaje się m.in. osoby posiadające pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów lub głosów. W braku możliwości ustalenia beneficjentów w oparciu o powyższe kryteria, za beneficjentów spółki z o.o. i niepublicznej S.A. uznaje się osoby sprawujące wyższe stanowiska kierownicze.

Nowe spółki mają 7 dni roboczych od wpisu do KRS na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych spółki. Jednostki gospodarcze wpisane do dnia 13 października 2019 dokonują zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Call Now Button