Rejestracja spółek lubuskie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Spółka z o.o. jest najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Główną jej zaletą jest fakt, że za jej zobowiązania nie odpowiadają jej wspólnicy lecz sama spółka. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, które […]

Najlepsza forma prowadzenia działalności gospodarczej

Podczas zakładania przedsiębiorstwa wnioskodawcy często zastanawiają się nad pewnymi kwestiami w tym między innymi jaka jest najlepsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najpopularniejszy sposób na rozwinięcie biznesu. Dla innych spółka partnerska, jawna czy komandytowa może być lepsza pod wieloma innymi względami. Bez względu z jaką formą prawną […]