Tag: rejestracja spółki

Prosta Spólka Akcyjna opodatkowanie

Spis treści:
1. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie CIT
2. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie VAT
3. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie akcjonariusza
4. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowania PCC

Z racji tego, iż Prosta Spółka Akcyjna to stosunkowo nowa forma prowadzenia własnej działalności w Polsce, jeszcze dla wielu jednostek może być owiana tajemnicą. Na naszym blogu znajdą Państwo wiele bardzo ciekawych artykułów odnośnie tego, jak w praktyce funkcjonuje tzw. PSA np.:

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA REJESTRACJA ONLINE
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA REJESTRACJA
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z O.O. W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
JAK ZAREJESTROWAĆ PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ?

My jednak w dzisiejszym artykule pragniemy skupić się bardziej na kwestii opodatkowania Prostej Spółki Akcyjnej, ponieważ podatki to z całą pewnością zagadnienie, które opanować musi każdy, kto planuje prowadzenie własnej firmy.

1. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie CIT

Z racji tego, iż Proste Spółki Akcyjne są osobami prawnymi, podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych, znanym wszystkim jako CIT. Na obecną chwilę stawka podatku CIT kształtuje się na poziomie 19%. Prócz tego osoby decydujące się na założenie PSA muszą być świadome tzw. podwójnego opodatkowania, które wiążę się z tym, że podatek nalicza się dwukrotnie, czyli na poziomie spółki, a następnie w trakcie wypłaty zysku dla akcjonariuszy.
Jeśli zostanie spełniony warunek o kryterium przychodowym (nie przekroczy 2 mln euro), możliwe jest rozliczanie spółki stawką 9% podatku dochodowego. Forma ta daje również możliwość korzystania z tzw. estońskiego CIT-u oraz różnego rodzaju ulg opracowanych dla podatników.

2. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie VAT

Prosta Spółka Akcyjna nie jest wyjątkiem w porównaniu do innych form prowadzenia działalności, więc może również posiadać status podatnika VAT. Decyzję w tym zakresie można podjąć już na etapie przeprowadzania rejestracji, a mianowicie zdecydować o byciu podatnikiem VAT, bądź skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego. Wiąże się to z tym, iż nie przekraczając limitu kwotowego warunkującego zwolnienie, na przedsiębiorcy nie będzie ciążył obowiązek rejestracji VAT. Powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy działalność nie podlega podatkowi VAT już od momentu dokonania pierwszej sprzedaży.

3. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie akcjonariusza

Już w pierwszym podpunkcie wspominaliśmy o tym, iż Prosta Spółka Akcyjna podlega podwójnemu opodatkowaniu. Jednak co ważne – przychody akcjonariuszy należy kwalifikować w zależności od ich statusu. W sytuacji, kiedy akcjonariusz posiada status podatnika CIT, przychód kwalifikuje się jako zyski kapitałowe. Z kolei jeśli jest podatnikiem PIT – przychód będzie zaliczany do kapitałów pieniężnych. Przychód pojawia się również wtedy, gdy akcjonariusz wniesie do spółki wkład niepieniężny, ale pod inną postacią niż przedsiębiorstwo lub jego część.

4. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowania PCC

Zgodnie z przepisami, które obecnie obowiązują w polskim prawie jeśli chodzi o umowę Prostej Spółki Akcyjnej, to ani jej zawarcie, ani zmiana, ani nawet przekształcenie działalności w PSA nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku rozliczenia się z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

opodatkowanie prostej spółki akcyjnej

Read More

Rejestracja firmy przez Ukraińca

Bardzo wiele osób przybyłych z Ukrainy do Polski na przestrzeni ostatnich kilku lat, decyduje się na założenie własnego biznesu. Rejestracja firmy przez Ukraińca w Polsce jest możliwa i w kwestii procedury zawiera te same elementy, które obowiązują przy rejestracji przez Polaków.

Ukrainiec może założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółkę akcyjną czy nawet spółkę komandytową.

Najczęściej wybieraną przez obcokrajowców formą jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż zabezpiecza prywatny majątek wspólników, ma niski kapitał zakładowy w kwocie 5 tysięcy złotych oraz można ją założyć szybko i niskim kosztem w systemie informatycznym. Nowością na rynku spółek jest Prosta Spółka Akcyjna, jednak obcokrajowiec, który pragnie założyć firmę w tej formie musi wcześniej uzyskać numer PESEL.

Podczas rejestracji firmy bez względu na formę prawną warto, aby obcokrajowiec posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny, gdyż to narzędzie pozwala na szybkie i zdalne załatwienie wielu spraw urzędowych, a później może być wykorzystywane podczas kontaktów biznesowych.

Rejestracja firmy przez Ukraińca z pomocą naszych ekspertów przebiegnie szybko i sprawnie. Zapraszamy do kontaktu.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek