Kapitał rezerwowy

Przedsiębiorca, przy rozpoczęciu prowadzenia działalności ma obowiązek wnieść odpowiednią kwotę w formie pieniężnej i przeznaczyć ją na rozwój firmy albo pokrycie szczególnych strat lub innych wydatków. Nadwyżki osiągnięte przy obejmowaniu udziałów przewyższających ich wartość nominalną, różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, zysk netto spółki – to niektóre czynniki wpływające na zwiększanie się kapitału spółki. Majątek […]

Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o.

Już od kilku lat istnieje elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o., która umożliwia zmianę danych jednostki w trybie S24, a więc przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Zasady zmiany danych adresowych spółki utworzonej za pośrednictwem systemu S24 są analogiczne jak w przypadku spółki tradycyjnej. Ułatwienie jest jednak duże, ponieważ uchwały o zmianie siedziby nie trzeba zawrzeć u […]