Wniosek CRBR stowarzyszenie

Czym jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. Istotnie należy zaznaczyć, że gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.

Celem wdrożenia CRBR jest podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzone dane w rejestrze mają ułatwić identyfikację osób decydujących o działalności podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. stowarzyszenia również są zobowiązane do dokonania zgłoszenia CRBR. Od 31 października wniosek CRBR stowarzyszenie może złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Za niedopełnienie formalności grożą kary finansowe.

Nasze biuro oferuje właścicielom podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia CRBR pomoc w zakresie przygotowania i zgłoszenia wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.