Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści: 1. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jaka forma umowy? 2. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiana składu zarządu. 3. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – co trzeba załatwić? Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jaka forma umowy? Każdorazowo przy dokonywaniu sprzedaży udziałów w […]

Pomoc w wyborze numerów PKD

Podczas przystępowania do procedury rejestracji podmiotu gospodarczego przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wyboru kodów PKD, które określać będą zakres prowadzonej przez niego działalności. Skrót PKD oznacza Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to pięciocyfrowy kod, który należy wpisać we wniosku do KRS podczas zakładania spółki. Nie ma określonej maksymalnej liczby numerów, na które przedsiębiorca może się zdecydować. Przepisy […]