Tag: sprzedam spółkę z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści:

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – procedura.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jaka forma umowy?

Każdorazowo przy dokonywaniu sprzedaży udziałów w spółce z o.o., obecny musi być notariusz, ponieważ umowa sprzedaży musi zostać sporządzona w formie pisemnej wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami. Tylko umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego ma moc prawną, a sporządzanie jej w inny sposób będzie skutkowało jej nieważnością.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiana składu zarządu.

Warto pamiętać o tym, iż pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w żaden sposób nie jest związane z jednoczesnym byciem jej wspólnikiem. Tym sposobem ewentualne zmiany w składzie zarządu mogą zostać wprowadzone dopiero po sprzedaży udziałów.
Tutaj bardzo istotne jest to, aby wiedzieć, że pełnienie jednocześnie funkcji wspólnika oraz członka zarządu w spółce, nie powodują utraty miejsca w składzie zarządu. Powołanie nowego zarządu może dopiero nastąpić na zwołanym zgromadzeniu wspólników.
W sytuacji, kiedy dotychczasowy wspólnik nie chce również pełnić funkcji członka zarządu, ma możliwość zrzec się swojej funkcji. Jednak taka sytuacja może w znaczny sposób sparaliżować funkcjonowanie spółki. Dlatego bardzo często procedurę sprzedaży spółki zaczyna się od wprowadzenia zmian w zarządzie spółki. Wówczas wystarczy, aby dotychczasowy zarząd powołał jego nowy skład.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – co trzeba załatwić?

Prowadząc własną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy wiedzieć, iż udziały owej spółki są zbywalne. Oznacza to nic innego, jak to, że właściciel ma prawo sprzedać jej udziały, co automatycznie spowoduje zmianę właściciela. Zbyć można część, bądź wszystkie udziały. Jednak zanim to nastąpi, trzeba zadbać o kilka spraw, które prezentujemy poniżej:
– zgromadzić wymaganą dokumentację,
– dokonać odpowiedniej wyceny spółki,
– opracować oraz zawrzeć umowę sprzedaży udziałów spółki,
– zgłosić ową transakcję w spółce,
– zgłosić zmiany w KRS w odpowiednim terminie.

Jak przeprowadzić procedurę sprzedaży udziałów w spółce?
Read More

Pomoc w wyborze numerów PKD

Podczas przystępowania do procedury rejestracji podmiotu gospodarczego przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wyboru kodów PKD, które określać będą zakres prowadzonej przez niego działalności.

Skrót PKD oznacza Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to pięciocyfrowy kod, który należy wpisać we wniosku do KRS podczas zakładania spółki. Nie ma określonej maksymalnej liczby numerów, na które przedsiębiorca może się zdecydować. Przepisy określają jednak minimalną, wymaganą wartość, a jest nią jeden kod. Numery te mają kluczowe znaczenie dla dalszego prowadzenia firmy. Świadczenie usług, których kod nie został określony w umowie jest łamaniem prawa i grozi za nie pociągnięcie do odpowiedzialności. Jeśli więc nie wie się jak dobrać odpowiednie kody warto zdecydować się na pomoc w wyborze numerów PKD. Jest to opcja, która pozwoli w przyszłości uniknąć potrzeby dokonywania zmian i aktualizacji danych oraz umożliwi prowadzenie działań na wielu płaszczyznach.

Jeśli interesuje Cię pomoc w wyborze numerów PKD, zapraszamy do kontaktu. Jest to jedna z usług, którą nasze biuro oferuje swoim klientom.

Read More
Call Now Button