Pomoc w wyborze numerów PKD

Podczas przystępowania do procedury rejestracji podmiotu gospodarczego przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wyboru kodów PKD, które określać będą zakres prowadzonej przez niego działalności. Skrót PKD oznacza Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to pięciocyfrowy kod, który należy wpisać we wniosku do KRS podczas zakładania spółki. Nie ma określonej maksymalnej liczby numerów, na które przedsiębiorca może się zdecydować. Przepisy […]

Sprzedam sp z oo

Spółka z o.o. to jeden z podmiotów gospodarczych, które prowadzić mogą przedsiębiorcy. Zaletą tej formy prawnej jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania firmy oraz niski kapitał wymagany do utworzenia spółki. Korzyści, jakie przynosi spółka z o.o. przyciągają coraz większą liczbę osób, które zakładają lub kupują tego rodzaju firmę. Obecnie w celu prowadzenia działalności niezbędne jest sporządzenie […]