Tag: założenie oddziału firmy

Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy na terenie Polski jak założyć?

Oddział firmy w Polsce? Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy na terenie Polski jak założyć? O czym należy pamiętać?

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Skutkuje to tym, że przedsiębiorca zagraniczny jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z czynności podejmowanych przez oddział.

Rachunkowość podmiotu musi być prowadzona zgodnie z polską ustawą o rachunkowości.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega wpisowi do KRS. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce.

Nasze biuro oferuje solidną pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury otworzenia oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski. W imieniu Klienta przygotujemy potrzebną dokumentację oraz złożymy ją w odpowiednich urzędach.

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą specjalistów.

Read More

Otwarcie oddziału zagranicznej firmy w Polsce pomoc

Czy w procedurze jaką jest otwarcie oddziału zagranicznej firmy w Polsce pomoc specjalistów jest konieczna? Zawiłości prawne oraz wiele zasad i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem oddziału sprawia, że planując otwarcie oddziału warto zwrócić się do ekspertów z zakresu prawa gospodarczego.

Proces rejestracji oddziału firmy wymaga uzyskania wpisu w KRS. Do wniosku KRS-10 należy dołączyć:
– dokument stanowiący podstawę działania przedsiębiorcy zagranicznego (np. umowa spółki),
– dokument potwierdzający rejestrację w zagranicznym rejestrze,
– uchwałę przedsiębiorcy o utworzeniu oddziału,
– notarialnie poświadczony wzór podpisu osoby upoważnionej,
– zgodę osoby upoważnionej na powołanie,
– przysięgłe tłumaczenie wszystkich obcojęzycznych dokumentów.

Oferujemy solidną pomoc w zakresie otwarcia oddziału zagranicznej firmy w Polsce. Przygotujemy odpowiednią dokumentację oraz złożymy we właściwych urzędach.

Wystarczy zdecydować się na współpracę z naszym biurem – zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą ekspertów.

Read More
Call Now Button