Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy na terenie Polski jak założyć?

Oddział firmy w Polsce? Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy na terenie Polski jak założyć? O czym należy pamiętać? Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Skutkuje to tym, że przedsiębiorca zagraniczny jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z czynności podejmowanych przez oddział. Rachunkowość podmiotu […]

Otwarcie oddziału zagranicznej firmy w Polsce pomoc

Czy w procedurze jaką jest otwarcie oddziału zagranicznej firmy w Polsce pomoc specjalistów jest konieczna? Zawiłości prawne oraz wiele zasad i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem oddziału sprawia, że planując otwarcie oddziału warto zwrócić się do ekspertów z zakresu prawa gospodarczego. Proces rejestracji oddziału firmy wymaga uzyskania wpisu w KRS. Do wniosku KRS-10 należy dołączyć: – […]