Otwarcie oddziału zagranicznej firmy w Polsce pomoc

Czy w procedurze jaką jest otwarcie oddziału zagranicznej firmy w Polsce pomoc specjalistów jest konieczna? Zawiłości prawne oraz wiele zasad i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem oddziału sprawia, że planując otwarcie oddziału warto zwrócić się do ekspertów z zakresu prawa gospodarczego.

Proces rejestracji oddziału firmy wymaga uzyskania wpisu w KRS. Do wniosku KRS-10 należy dołączyć:
– dokument stanowiący podstawę działania przedsiębiorcy zagranicznego (np. umowa spółki),
– dokument potwierdzający rejestrację w zagranicznym rejestrze,
– uchwałę przedsiębiorcy o utworzeniu oddziału,
– notarialnie poświadczony wzór podpisu osoby upoważnionej,
– zgodę osoby upoważnionej na powołanie,
– przysięgłe tłumaczenie wszystkich obcojęzycznych dokumentów.

Oferujemy solidną pomoc w zakresie otwarcia oddziału zagranicznej firmy w Polsce. Przygotujemy odpowiednią dokumentację oraz złożymy we właściwych urzędach.

Wystarczy zdecydować się na współpracę z naszym biurem – zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą ekspertów.