Zmiana danych członka zarządu w KRS

Czy wymagana jest aktualizacja – zmiana danych członka zarządu w KRS? Wszelkie dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, które dotyczą spółki bądź jej członków zarządu muszą być aktualne, a więc wymagają bieżącej zmiany. W KRS podaje się imię i nazwisko członka zarządu, jego pesel (jeśli posiada) oraz informację czy jest osobą fizyczną, określa jaką funkcję […]

Pomoc w likwidacji PSA

Prosta spółka akcyjna należy do grona spółek handlowych, która może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób w celu dopuszczalnym przepisami prawa. W nowej formie spółki (wprowadzona w lipcu 2021 roku) wdrożono znaczne ograniczenie formalności oraz duży stopień elektronizacji procedur. Spółka powstaje na mocy umowy zawartej przez akcjonariuszy spółki w formie aktu notarialnego bądź przy […]