Zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS

1. Zmiana treści umowy spółki
2. Zgłoszenie zmian w umowie do KRS w PRS
3. Zgłoszenie zmian w umowie do KRS w S24

 

Umowa spółki to najważniejszy dokument w każdym podmiocie. Reguluje ona kwestie związane z procedurami wewnątrz spółki, ze sposobem reprezentacji czy celem jej powołania. Ponadto zawiera wszystkie najważniejsze informacje, takie jak nazwa, adres czy przedmiot działalności. Jeśli, któryś z tych elementów ulegnie zmianie, konieczna jest zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS.

 

Wprowadzanie zmian w treści umowy spółki z o.o.

Zmiana treści umowy spółki

 

Umowę sporządza się jeszcze przed rozpoczęciem procesu rejestracji podmiotu w KRS. Jest to dokument na tyle precyzyjny, że nie ma możliwości aby nie trzeba było wprowadzać w nim żadnych zmian w czasie trwania spółki. Istnieje szereg kwestii, które zmieniają się w czasie prowadzenia działalności i klarują dopiero gdy spółka będzie prowadzić aktywne działania na rynku.
Modyfikować treść umowy można nieskończenie wiele razy. Powodem może być zmiana siedziby lub danych członków organów, mogą być to również bardziej istotne zmiany z punktu widzenia funkcjonowania podmiotu.

Zmiana treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały wspólników.

 

Zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS w PRS

 

Jeśli aktualizacja danych będzie dokonywana w PRS do zmiany konieczna będzie uchwała wspólników, podjętej podczas zgromadzenia. Do podjęcia decyzji konieczne jest uzyskanie ⅔ głosów.
Co istotne, uchwała musi zostać zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza, obejmującym treść podjętej uchwały oraz listę obecności. W dalszej kolejności należy zalogować się do Portalu Rejestrów Sądowych, wypełnić elektroniczny formularz, wygenerować wniosek i dodać do niego załączniki: uchwałę wspólników wraz z numerem CREWAN oraz nowy tekst jednolity umowy spółki.

 

Zgłaszanie zmian do KRS
Zgłaszanie zmian do KRS za pośrednictwem PRS lub S24

Zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS w S24

 

Podmioty, które były zakładane w systemie S24, a następnie nie miały wprowadzanych zmian w formie aktu notarialnego, mają możliwość wprowadzania zmian w treści umowy za pośrednictwem S24. Dzięki temu nie muszą sporządzać aktu, a uchwałę mogą podjąć przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającego umowę – dostępnego w systemie. W dalszej kolejności należy zalogować się do systemu i wypełnić wniosek o aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców. Konieczne jest również uiszczenie obowiązkowych opłat, które wynoszą: 200 zł za wpis (w PRS 250 zł) oraz 100 zł za ogłoszenie zmiany w MSiG.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.