Aktualizacja danych członków zarządu w KRS

Każda działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wygląda postępowanie, gdy konieczna jest aktualizacja danych członków zarządu w KRS?

Zmiana w zarządzie spółki może polegać na zmianie jednego członka zarządu na innego, zmianie całego składu zarządu (zastąpienie „starych” członków nowymi), dodanie do zarządu nowego członka albo usunięcie jednego (kilku) z obecnych członków zarządu.

Bez względu jednak na to, jaką zmianę chcemy wprowadzić, konieczne jest wypełnienie formularzy KRS – Z3. Jest to wniosek, dzięki któremu możliwa będzie aktualizacja danych członków zarządu w KRS. Wypełniamy również załącznik to tego formularz czyli KRS – ZK.

Do wniosku należy dołączyć podane dokumenty:

  • dokument o odwołaniu członka zarządu – np. protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o odwołaniu danego członka zarządu, oświadczenie członka zarządu o rezygnacji z funkcji członka zarządu;
  • dokument o powołaniu członka zarządu – np. protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o powołaniu danego członka zarządu;
  • notarialnie poświadczony wzór podpisu członka zarządu;
  • wskazanie imienia, nazwiska oraz adresu członka zarządu;
  • dowód uiszczenia opłaty za wpis zmiany w KRS (400 zł);
  • dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (250 zł);

Na wszelki wypadek pamiętajmy też o załączeniu do dokumentów formularzy NIP2 oraz RG-1

Jeżeli chcesz powierzyć aktualizację danych w KRS doświadczonym ekspertom, to zapraszamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy.

————–

Potrzebujesz pomocy w zaktualizowaniu danych w KRS? Oferujemy pomoc w dopełnieniu formalności. Zostaw nam swój adres e-mail – odpowiemy na wszystkie pytania.