Aktualizacja wpisów KRS

W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od długości jego trwania właściciel może zadecydować, że pewne kwestie muszą ulec zmianie np. przedmiot działalności, umowa, dane wspólników czy adres.
Wszystkie istotne modyfikacje, które wpływają na treść statutu muszą zostać podjęte w wyniku uchwały wspólników i zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokument złożyć można tradycyjnie lub elektronicznie przez portal S24 w terminie do 7 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie uzasadniające wpis. Nie złożenie deklaracji do urzędu może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przymuszającego przez KRS, dlatego istotne jest aby każdą zmianę udokumentować i przesłać do odpowiednich organów.

Istnieje pewien sposób, który umożliwia prostsze przeprowadzenie całej procedury – aktualizacja wpisów KRS przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny, który świadczy usługę w postaci rejestracji i przeprowadzania zmian w umowie przedsiębiorstwa klienta. Dla właściciela firmy to także duże ułatwienie – współpraca przeprowadzona może być w sposób listowny, a więc nie wymaga fizycznej obecności obydwu stron. Zgłoszenie od przedsiębiorcy jest przyjęte bez względu na to, z jakiego miasta pochodzi, co jest znacznym ułatwieniem i udogodnieniem dla wnioskodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *