Charakterystyka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są obecnie jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Niejedna osoba decyduje się na założenie firmy w tej formie, ponieważ jest ona bardzo korzystna. Aby spółka z o.o. mogła powstać konieczny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Charakterystyka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:
– są spółkami kapitałowymi,
– działają w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych,
– posiadają osobowość prawną,
– zakładane są przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami,
– minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 złotych,
– możliwość rejestracji spółki przez Internet,
– wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione w postaci pieniężnej lub aportu,
– organami w spółce są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników, komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Chcesz założyć spółkę z o.o.? Skorzystaj z naszej oferty – oferujemy profesjonalną pomoc podczas rejestracji spółki z o.o., w swojej ofercie posiadamy także gotowe spółki na sprzedaż.