Gdzie rejestrować spółkę

Formą działalności najczęściej wybieraną do prowadzenia biznesu jest spółka. Umożliwia ona połączenie kapitałów, a także osób w wspólnym działaniu dążącym do osiągnięcia sukcesu. Jeżeli wspólnicy postanowili, że będą prowadzić firmę w formie spółki, nadchodzi czas na pytanie – gdzie zarejestrować spółkę? 
 
Wśród wszystkich rodzajów spółek w Polsce wyróżnia się podział na spółki handlowe oraz cywilne. Dokonuje się ich na podstawie Kodeksów regulujących ich funkcjonowanie. Przepisy zawarte w tych kodeksach określają gdzie zarejestrować spółkę. 
 
Kodeks Cywilny, którego przepisy regulują funkcjonowanie spółek cywilnych określa że, firmy w tej formie działalności powinny być rejestrowane w Urzędzie Gminy. Rejestracji dokonuje się tam na odpowiednim wniosku CEIDG-1. Należy wrócić uwagę na fakt że, w przypadku powstania spółki cywilnej każdy w jej wspólników musi samodzielnie zarejestrować się jako przedsiębiorca. 
 
Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych regulują działalność wszystkich rodzajów spółek handlowych. Określają także miejsce ich rejestracji czyli Krajowy rejestr Sądowy. Aby dokonać rejestracji należy udać się do właściwego dla siedziby spółki sądu prowadzącego wydział KRS. Składa się tam wniosek o wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców wraz z wymaganymi dokumentami. Należy również dokonać opłat sądowych. 
 
Reasumując, założenie spółki jest bardzo dobrym pomysłem dla rozpoczynających działalność w biznesie. Warto wiedzieć że, w zależności od rodzaju spółki, rejestracji można dokonać w KRS lub Urzędzie Gminy.