Gotowe założone spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych regulowanych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Tego rodzaju forma prawna może zostać utworzona zarówno przez jedną osobę jak i więcej, w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia kapitału zakładowego w trakcie procesu rejestracji spółki. Umowa spółki z o.o. powinna określać zasady mówiące o tym jak będzie funkcjonowała spółka w przyszłości.

Ten rodzaj spółki jest najczęściej wybieraną formą prawną przez osoby, które decydują się na otworzenie własnego biznesu. Z pewnością czynnikiem decydującym o atrakcyjności spółki jest jej ograniczona odpowiedzialność, która nie naraża majątku wspólników.

W naszej ofercie gotowe założone spółki z o.o., których nabycie umożliwia prowadzenie firmy w jeden dzień. Podmioty przeszły całą procedurę rejestracji spółki, co daje Państwu gwarancję bezpiecznego zakupu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura. Czyste spółki na sprzedaż w niskiej cenie!