Jak utworzyć spółkę z o.o.

Jak utworzyć spółkę z o.o.? Częste pytanie na które warto udzielić odpowiedzi, ponieważ coraz więcej ludzi decyduje się na tę formę działalności gospodarczej.

Pierwszym etapem zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spisanie jej umowy. Musi ona mieć jednak formę aktu notarialnego. Zawiera ona podstawowe informacje o firmie, takie jak nazwę, siedzibę i rodzaj działalności, wspólników i wiele innych równie istotnych. Jeżeli umowa została prawidłowo spisana oraz zapłacono za tą czynność taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilno-prawnych, można przystąpić do następnego etapu.

Poprzez rejestrację spółki w KRS otrzymuje ona osobowość prawną i może zacząć działać. W tym celu wypełnia się i składa odpowiednie druki oraz uiszcza opłatę sądową za wpis do rejestru przedsiębiorców i ogłoszenie nowej spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Są to najważniejsze kroki, jakie należy podjąć przy zakładaniu spółki z o.o., a zarazem odpowiedź na pytanie – jak utworzyć spółkę z o.o.?

Aby spółka mogła wypełni działać, trzeba również udać się do Urzędu Skarbowego, GUS-u oraz ZUS-u.