Jaką spółkę założyć?

Decydując się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, warto dokładnie przemyśleć jaką nadać mu formę, a więc jaką spółkę założyć. Aby dokonać odpowiedniego wyboru, zachęcamy do dokładnego przeanalizowania dostępnych wariantów.

Spółki dzielimy na osobowe:

  • Spółka cywilna – za jej zobowiązania wspólnicy odpowiadają w sposób solidarny całym swoim majątkiem. Kapitał zakładowy nie jest wymagany.
  • Spółka jawna – nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania wszyscy wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń. Również nie wymaga kapitału zakładowego.
  • Spółka partnerska – celem jej działalności jest wykonywanie wolnego zawodu (wolne zawody zawarte są w art. 88 Kodeksu Spółek Handlowych). Wspólnicy dopowiadają tylko i wyłącznie za własne postępowanie. Brak kapitału zakładowego.
  • Spółka komandytowa – jej wspólnicy dzielą się na komandytariuszy, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają tylko, co do wysokości sumy komandytowej i komplementariuszy, którzy za jej zobowiązania ponoszą odpowiedzialność nieograniczoną całym swoim majątkiem. Brak kapitału zakładowego, występuje suma komandytowa, której wysokość zawarta jest w umowie spółki.
  • Spółka komandytowo-akcyjna – jej wspólnicy dzielą się na komplementariuszy, odpowiadających za zobowiązania spółki nieograniczenie całym swoim majątkiem oraz akcjonariuszy, którzy nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności. Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 50 000 złotych.

i kapitałowe:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – za wszelkie zobowiązania spółki ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie własnym majątkiem, odpowiedzialność wspólników jest ograniczona. Kapitał zakładowy musi wynosić minimum 5 000 złotych.
  • Spółka akcyjna – za jej zobowiązania odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie ona sama. Wymaga kapitału zakładowego wynoszącego co najmniej 100 000 złotych.