Koszty poniesione na założenie spółki z o.o.

Założenie każdej formy działalności gospodarczej wiąże z sobą pewne koszty. Czasami są one większe, a czasami mniejsze. Wpływ na ich wielkość ma najczęściej forma działalności i rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej. Formą o stosunkowo niskich kosztach założenia oraz umożliwiająca prowadzenie większości rodzajów działalności gospodarczej jest spółka z o.o.

Koszty poniesione za założenie spółki z o.o. zależą w większości od wysokości kapitału początkowego. Im jest on niższy, tym niższa jest taksa notarialna. Według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych kapitał początkowy musi wynosić minimum 5000 złotych. Jest to stosunkowo niewielki kapitał, w innych spółkach wynosi on 100 000 lub 50 000 złotych.

Inne koszty poniesione na założenie spółki z o.o. dotyczą opłat: sądowych za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym I Gospodarczym, podatku od czynności cywilnoprawnych, za nadanie numeru NIP lub zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.