Koszty związane z założeniem spółki z oo

Planujesz założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy wiesz z poniesieniem jakich opłat musisz się liczyć w związku z tym przedsięwzięciem?

Koszty związane z założeniem spółki to m.in. :

  • kapitał zakładowy spółki
    Najwięcej środków pieniężnych pochłania właśnie kapitał zakładowy. Przy składaniu wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zostały w całości wniesione. Bez wniesienia całości kapitału nie można zakończyć procedury rejestracji spółki.
  • umowa spółki z o.o.
    Musi mieć formę aktu notarialnego. Wiąże się to z wizytą u notariusza, który sporządzi umowę za niewielką opłatą. Podczas wizyty u notariusza zostanie pobrany również podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość będzie zależeć od wielkości wniesionego kapitału.
  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
    Opłata zostaje pobrana także za ogłoszenie spółki w Monitorze Sądowym.
  • opłata skarbowa za potwierdzenie rejestracji na VAT

Należy pamiętać że opłaty związane z rejestracją spółki nie mogą zostać pokryte z kapitału zakładowego spółki.