Opłata za zmianę PKD w KRS

Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie z dniem 01.12.2014 roku odnośnie numerów PKD, czyli numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności przedsiębiorcy mają mniej obowiązków na głowie. W czasie zakładania spółki niezbędne jest, aby wskazać przedmiot jej działalności oraz wybrać odpowiednie kody PKD i wpisać je w umowę bądź statut. Wszystkie te czynności wykonywane były na wniosku KRS – WM. Obecnie przedsiębiorca może maksymalnie wskazać 10 kodów (pozycji), w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Nieraz jednak zdarza się sytuacja wymagająca od Nas pewnych czynności odnośnie zmian. Opłata za zmianę PKD w KRS kształtuje się zależnie od kosztów sądowych oraz zryczałtowanych opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednakże opłata za zmianę PKD w KRS jest obowiązkowa i konieczna do uregulowania, aby móc prowadzić dalszą działalność gospodarczą. Przez tę nowelizację przedsiębiorstwa zobowiązane są częściej aktualizować przedmiot działalności oraz wypełniać wszelkie wnioski.

Jeżeli potrzebujesz pomocy – zadzwoń do Nas.