Opłata za zmianę zarządu spółki w KRS

Podczas trwania działalności zdarzyć się może sytuacja, w wyniku której struktura wewnętrzna ulegnie zmianie np. skład zarządu może się zmniejszyć lub powiększyć, wprowadzony zostanie nowy przedmiot działalności itp.

W każdym bądź razie, w zależności od tego, o jaki wpis wnosi wnioskodawca, do jego obowiązku zostanie dokonanie opłaty w postępowaniu rejestrowym, a w niektórych przypadkach także dodatkowo za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Bardzo istotna jest zapłata za wprowadzoną modyfikację, ponieważ jej brak będzie skutkowało zwrotem wniosku, a w efekcie wniosek zostanie odrzucony.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przedsiębiorca będzie musiał opłacić wniosek w wysokości 250 złotych za dokonanie zmiany dotyczącej podmiotu gospodarczego, który wpisany jest do rejestru przedsiębiorców lub 150 złotych, jeżeli przedsiębiorstwo zarejestrowane jest jako stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna i zawodowa.

Zdarzyć się może również sytuacja, że osoba będzie chciała dołączyć do akt jednostki gospodarczej dokumenty, które zawierają dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego – w tym przypadku opłata jest stała i wynosi 40 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.