Proste spółki akcyjne rejestracja przez internet

Istnieją dwa sposoby zawarcia umowy Prostej Spółki Akcyjnej:

  • w formie aktu notarialnego,
    przy wykorzystaniu wzorca umowy tj. poprzez wypełnienie formularza
  • udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenie umowy podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

    Od 1 marca 2020 r. nie tylko będziemy mogli stworzyć Prostą Spółkę Akcyjną. Zmianie ulegnie również sposób składania wniosków w rejestrze przedsiębiorców. Od tej daty wszystkie wnioski kierowane do sądu rejestrowego należy wnosić wyłącznie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

W przypadku, gdy wymagane do wniosku rejestrowego załączniki zostały sporządzone w formie papierowej, przedsiębiorca zobowiązany będzie do dołączenia albo:

  • odpisów elektronicznych poświadczonych przez notariusza,
  • elektronicznej kopii dokumentów.

Jeśli we wniosku do sądu załączymy jedynie elektroniczne kopie dokumentów, koniecznym będzie przesłanie oryginału takiego dokumentu lub jego odpisu do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od dnia złożenia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *