Kategoria: Publikacje

Utworzenie spółki komandytowej

Spółką komandytową nazywamy spółkę osobową, która zakładana jest przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, z których jedna będzie komandytariuszem, a druga komplementariuszem.

Utworzenie spółki komandytowej to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mają koncepcję na firmę, ale nie posiadają niezbędnego kapitału. W spółce komandytowej są oni komplementariuszami. Do ich obowiązków należy odpowiedzialność za spółkę (również majątkiem prywatnym), przewodzenie jej i reprezentacja. Komandytariusze, aby wejść do spółki muszą wnieść wkład (wartość majątkową) oraz sumę komandytową (wartość nominalną, którą komandytariusz odpowiedzialny jest wobec wierzycieli). Za porozumieniem stron może również reprezentować sprawy spółki jako pełnomocnik lub prokurent.

Jak założyć spółkę komandytową?

Kodeks spółek handlowych jasno określa jak utworzenie spółki komandytowej powinno wyglądać. W pierwszej kolejności należy spisać umowę spółki w formie aktu notarialnego.

Składają się na nią:

– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności,
– okres trwania (jeśli jest ustalony),
– wkłady wspólników i ich wartość,
– wartość sumy komandytowej.

Przed zawarciem umowy obowiązkowo tworzy się firmę spółki. W jej nazwie musi znaleźć się nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dopisek „spółka komandytowa”.
Następnie rejestruje się firmę w wydziale sądu administracyjnego. Wniosek składamy osobiście lub elektronicznie. Wypełniamy wnioski i dołączamy niezbędne dokumenty (m.in. umowę spółki).

Jeśli chcesz stać się przedsiębiorcą i założyć spółkę komandytową możesz liczyć na naszą pomoc. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Read More

Wybór wirtualnego adresu  

Usługa wirtualnego biura jest coraz częściej praktykowana wśród przedsiębiorców.

Daje to wiele korzyści w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Przede wszystkim pozwala minimalizować koszty prowadzenia biura. Jest to bardzo oszczędne.

Czym jest usługa wirtualnego biura ?

Polega na pełnym outsourcingu obsługi biura, jednak bez konieczności bycia osoby fizycznej w biurze. Daje nam to również możliwość rejestracji firmy pod adresem innego biura.

Wybór wirtualnego adresu jest jednym z podstawowych elementów, aby takie biuro mogło funkcjonować. Trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów, żeby adres był jak najbardziej atrakcyjny dla Klientów.

  • Lokalizacja – najlepiej aby znajdowała się w centrum, dobrze, aby w budynku znajdowały się również inne prestiżowe firmy. Trzeba także zwrócić uwagę na wygląd zewnętrzny budynku, aby był zachęcający. Lokalizacja powinna być na tyle dobra aby dojazd do niej był jak najprostszy.
  • Legalność– nie każdy adres może być odpowiedni do prowadzenia firmy. Trzeba zwrócić uwagę czy w danym miejscu jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczych.
  • Ceny – są bardzo ważnym czynnikiem, lecz zwróć uwagę, czy niższe ceny są bardziej opłacalne od tych wyższych. Nie zawsze tak jest, ponieważ może się zdarzyć, że oferta droższa zawiera pakiety (np. wynajem sali do spotkań z klientem), które mogą być bardziej opłacalne od oferty, która pomimo iż jest tańsza, często za korzystanie z innych usług należy dopłacać większą kwotę.
Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button