Zarządzanie spółką komandytową

Spółka komandytowa posiada wiele zalet, jedną z nich jest możliwość połączenia się wspólnie z spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz istnieje także forma spółki jako komandytowo – akcyjna.

Zarządzanie spółką komandytową odbywa się poprzez wzajemną współpracę komplementariuszy i komandytariuszy. Pierwsi wspólnicy, czyli komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem oraz to właśnie oni mają największy wpływ na funkcjonowanie działalności gospodarczej. Drudzy natomiast, komandytariusze odpowiadają tylko do kwoty komandytowej, czyli sumy wartości wniesionych przez siebie wkładów, jednakże nie posiadają oni pełnej władzy nad spółką. Zwykle przybierają formę pełnomocników.

W pełni sprawne zarządzanie spółką komandytową przynosi widoczne efekty. To właśnie dzięki temu firma, liczyć może na ciągły rozwój oraz wrastający stopień efektywności. Bez wątpienia zarządzanie spółką komandytową jest dużo prostsze, niż w przypadku np. spółki z o.o., czy spółki akcyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *