Rejestracja prostej spółki akcyjnej przez Internet

Od 1 marca 2020 roku nie tylko rejestracja prostej spółki akcyjnej przez Internet będzie się odbywać. Także wszelkie kolejne zmiany w Prostej Spółce Akcyjnej dotyczące spraw rejestrowych będą składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jeśli umowa prostej spółki akcyjnej zostanie zawarta u notariusza. W szczególności może to mieć miejsce w przypadku, gdy wspólnicy zdecydują się na wniesienie wkładów niepieniężnych. W takiej sytuacji zgłaszając wniosek w sądzie rejestrowym wystarczające będzie podanie numeru elektronicznego wypisu aktu notarialnego.

Należy pamiętać, że wniosek do sądu rejestrowego złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywoła żadnych skutków. Wniesienie wniosku o rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej w formie papierowej spowoduje zwrot przedmiotowego wniosku i w rezultacie niezarejestrowanie spółki.

1 thought on “Rejestracja prostej spółki akcyjnej przez Internet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button