Rejestracja prostej spółki akcyjnej w 24h

Różnice między PSA, a spółką z o.o. i spółką akcyjną są widoczne na wielu płaszczyznach. Prosta spółka akcyjna może zostać założona zarówno przez jedną, jak i kilka osób.

Jej umowa może zostać zawarta:
– elektronicznie – wystarczy wypełnić formularz dostępny w systemie teleinformatycznym; ten sposób założenia spółki jest bardzo szybki – trwa maksymalnie 24 godziny, ale wówczas akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym,
– w formie aktu notarialnego – jest to forma niezbędna w przypadku wkładów niepieniężnych; jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne to w umowie niezbędne jest określenie rodzaju i czasu ich świadczenia.

Powstanie PSA wymaga również uzyskania wpisu do KRS. Wniosek składa się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Najwięcej korzyści PSA zapewnia przedsiębiorcom, którym zależy na:

– szybkiej i prostej rejestracji działalności,
– pełnym wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy podejmowaniu decyzji,
– elektronicznej strukturze kapitałowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button