Rejestracja spółek łódzkie

Rejestracja spółki to proces, który jest podzielony na kilka etapów. Pierwszym najważniejszym jest wybór rodzaju działalności. Na decyzję o wyborze rodzaju spółki ma wpływ wiele czynników, od wysokości kapitału, wielkości planowanego przedsięwzięcia, wykonywanego zawodu, do wymogów odnośnie opodatkowania i prowadzenia księgowości.

Kolejnym etapem jest przygotowanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz podania odpowiednich danych:

– nazwa i adres spółki z o.o.,
– przedmiot działalności podmiotu,
– wysokość kapitału zakładowego,
– wskazanie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów,
– czas trwania spółki,
– należy pamiętać o konieczności podpisania dokumentu w formie aktu notarialnego.

Następnie musimy już tylko załatwić sprawy związane ze zgłoszeniem otwarcia nowej jednostki w urzędach. Poza uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, powinniśmy w ściśle określonym terminie zgłosić firmę do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Wymagane jest również otwarcie rachunku bankowego, z którego będziemy regulować należności i który będzie służył do rozliczeń kontrahentów danej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.