Rejestracja spółki z o.o. przez cudzoziemców

Rejestracja spółki z o.o. przez cudzoziemców jest jednym ze sposobów otwarcia firmy w Polsce przez osoby zagraniczne. Rejestracja spółki może odbyć się poprzez system elektroniczny lub tradycyjnie na spotkaniu u notariusza.

Szybszym sposobem założenia spółki jest rejestracja przez system s.24.. Warto mieć na uwadze, iż obecnie aby rozpocząć procedurę rejestracyjną obowiązuje wymóg posiadania:
• profilu zaufanego ePUPAP- który może bezpłatnie założyć każda osoba posiadająca numer PESEL
lub
• kwalifikowanego podpisu – jest to płatny podpis, który można zakupić u jednego z polskiego dostawców w sytuacji, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

Sama procedura rejestracyjna składa się z około godzinnej sesji przeprowadzanej z naszym specjalistą. Następnie na nadanie numerów KRS, NIP, REGON należy oczekiwać od 1-3 dni – po ich uzyskaniu spółka jest gotowa do prowadzenia działalności.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem spółki z o.o. – serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej usługi.